Alcoholbeleid.nl
De website voor beleidsmakers, bestuurders, handhavers en andere betrokkenen bij het lokale alcoholbeleid

Alcoholbeleid Actueel

Verhoging alcoholleeftijd heeft positieve effecten

Sinds de invoering van de leeftijdsgrens van 21 jaar voor alcoholgebruik in de Verenigde Staten, zijn studenten minder geneigd om overmatig te drinken dan daarvoor.

Lees meer >>

Mystery-shopping onderzoek zonder boetes

Fieke Franken, coördinator van de afdeling Lokaal Alcoholbeleid van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, licht in Hart van Nederland toe hoe mystery-shoppers werken.

Lees meer >>

Nieuwe vereniging van en voor toezichthouders Drank- en Horecawet

De Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) is gedurende een half jaar in oprichting (tot en met medio 2014).

Lees meer >>